PUNCTE DE INTERES

 
Produse farmaceutice si similare
Transfer tehnologic
Testarea toxicitatii
Studii si teste analitice
Produse farmaceutice si similare
 
Produse farmaceutice (ingrediente active) si similare:
- Medicamente prostaglandinice cu actiune luteolitica si uterotonica pentru uz veterinar
- Medicamente prostaglandinice cu actiune antihipertensiva oculara pentru tratamentul fiziologic al glaucomului la om si la animale
citeste mai mult

Organigrama
Conducere


Consiliul de administratie

Conform Ordinului ANCS nr. 5338/16.09.2008, modificat de Ordinul nr. 4798/21.08.2009, Ordinul 5417/19/09.2011 si Ordinul 508/21.08.2017, membrii Consiliului de administratie sunt:
Misu Moscovici – presedinte, Director general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica, Bucuresti
Radu Albulescu – membru, Presedinte al Consiliului stiintific al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica , Bucuresti
Nina Popa - membru, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
Liliana Cazac - membru, reprezentant al Ministerului Cercetarii si Inovarii
Batali Cristina Ivona – membru, reprezentant al Ministerul Muncii, Familiei si Justitiei Sociale
Ungureanu Alexandra - Specialist, Consilier cabinet Ministru - Ministerului Cercetarii si Inovarii
Dinu Elena - Specialist, Consilier afaceri europene - Ministerului Cercetarii si Inovarii

Comitet de directie

Director general: dr. ing. Misu Moscovici
Director economic: ec. Vasile Cojanu
Director adj. Stiintific: dr.chim. Irina Lupescu
Director Centrul de Transfer Tehnologic: ing. Cosa Ortansa
Sef Departament Biotehnologii Farmaceutice: dr. Ing. Radu Albulescu
Sef Departament Sinteze, Substante Bioactive si Tehnologii Farmaceutice : dr. ing Lucia Pintilie
Sef Departament Analize Fizico-Chimice si Controlul Calitatii: dr. chim. Sultana Nita
Sef Departament Farmacologie: Medic Iuksel Rasit

Consiliul stiintific

PRESEDINTE: Dr. biochim. Radu Albulescu – Sef Departament Biotehnologii Farmaceutice
VICEPRESEDINTE: Dr. ing Lucia Pintilie - Sef Departament Sinteze, Substante Bioactive si Tehnologii Farmaceutice
MEMBRII:
Dr. ing. Moscovici Misu – Director general
Dr. chim. Lupescu Irina – Director Stiintific
Dr. biol. Grigore Alice , Laborator Extracte Vegetale - Departament Biotehnologii Farmaceutice
Dr. chim. Nita Sultana – Sef Departament Analize Fizico-Chimice si Controlul Calitatii
Medic Iuksel Rasit - Sef Departament Farmacologie